www.pixelproject.ch

Villa Branca in Melide

21
Belichtung: 1/8 Sek. bei f / 4.2 | Brennweite: 35 mm | ISO: ISO 200 | Kamera: NIKON D70
22
Belichtung: 10.0 Sek. bei f / 22 | Brennweite: 18 mm | ISO: ISO 200 | Kamera: NIKON D70
23
Belichtung: 4.0 Sek. bei f / 22 | Brennweite: 18 mm | ISO: ISO 200 | Kamera: NIKON D70
24
Belichtung: 4.0 Sek. bei f / 22 | Brennweite: 18 mm | ISO: ISO 200 | Kamera: NIKON D70
25
Belichtung: 6.0 Sek. bei f / 27 | Brennweite: 70 mm | ISO: ISO 200 | Kamera: NIKON D70
26
Belichtung: 30.0 Sek. bei f / 27 | Brennweite: 62 mm | ISO: ISO 200 | Kamera: NIKON D70
27
Belichtung: 2.0 Sek. bei f / 27 | Brennweite: 62 mm | ISO: ISO 200 | Kamera: NIKON D70
28
Belichtung: 30.0 Sek. bei f / 22 | Brennweite: 18 mm | ISO: ISO 200 | Kamera: NIKON D70
29
Belichtung: 1/6 Sek. bei f / 22 | Brennweite: 18 mm | ISO: ISO 200 | Kamera: NIKON D70
30
Belichtung: 4.0 Sek. bei f / 22 | Brennweite: 18 mm | ISO: ISO 200 | Kamera: NIKON D70
31
Belichtung: 6.0 Sek. bei f / 27 | Brennweite: 32 mm | ISO: ISO 200 | Kamera: NIKON D70
32
Belichtung: 6.0 Sek. bei f / 27 | Brennweite: 36 mm | ISO: ISO 200 | Kamera: NIKON D70
33
Belichtung: 6.0 Sek. bei f / 27 | Brennweite: 46 mm | ISO: ISO 200 | Kamera: NIKON D70
34
Belichtung: 6.0 Sek. bei f / 27 | Brennweite: 42 mm | ISO: ISO 200 | Kamera: NIKON D70
35
Belichtung: 0.7 Sek. bei f / 22 | Brennweite: 18 mm | ISO: ISO 200 | Kamera: NIKON D70
36
Belichtung: 1/2 Sek. bei f / 22 | Brennweite: 18 mm | ISO: ISO 200 | Kamera: NIKON D70
37
Belichtung: 0.7 Sek. bei f / 27 | Brennweite: 26 mm | ISO: ISO 200 | Kamera: NIKON D70
38
Belichtung: 1/6 Sek. bei f / 27 | Brennweite: 95 mm | ISO: ISO 200 | Kamera: NIKON D70
39
Belichtung: 1/6 Sek. bei f / 27 | Brennweite: 95 mm | ISO: ISO 200 | Kamera: NIKON D70
40
Belichtung: 30.0 Sek. bei f / 27 | Brennweite: 48 mm | ISO: ISO 200 | Kamera: NIKON D70