www.pixelproject.ch

Villa Branca in Melide

1
Belichtung: 1/750 Sek. bei f / 4.8 | Brennweite: 24 mm | ISO: ISO 200 | Kamera: NIKON D70
2
Belichtung: 1/250 Sek. bei f / 4.8 | Brennweite: 52 mm | ISO: ISO 200 | Kamera: NIKON D70
3
Belichtung: 1/180 Sek. bei f / 4.8 | Brennweite: 18 mm | ISO: ISO 200 | Kamera: NIKON D70
4
Belichtung: 1/180 Sek. bei f / 4.8 | Brennweite: 40 mm | ISO: ISO 200 | Kamera: NIKON D70
5
Belichtung: 1/250 Sek. bei f / 4.8 | Brennweite: 20 mm | ISO: ISO 200 | Kamera: NIKON D70
6
Belichtung: 1/1000 Sek. bei f / 4.8 | Brennweite: 36 mm | ISO: ISO 200 | Kamera: NIKON D70
7
Belichtung: 1/750 Sek. bei f / 4.8 | Brennweite: 18 mm | ISO: ISO 200 | Kamera: NIKON D70
8
Belichtung: 1/30 Sek. bei f / 4.8 | Brennweite: 18 mm | ISO: ISO 200 | Kamera: NIKON D70
9
Belichtung: 1/180 Sek. bei f / 4.8 | Brennweite: 18 mm | ISO: ISO 200 | Kamera: NIKON D70
10
Belichtung: 1/30 Sek. bei f / 4.8 | Brennweite: 18 mm | ISO: ISO 200 | Kamera: NIKON D70
11
Belichtung: 1/350 Sek. bei f / 4.8 | Brennweite: 18 mm | ISO: ISO 200 | Kamera: NIKON D70
12
Belichtung: 1/10 Sek. bei f / 5.0 | Brennweite: 62 mm | ISO: ISO 200 | Kamera: NIKON D70
13
Belichtung: 1/10 Sek. bei f / 4.8 | Brennweite: 32 mm | ISO: ISO 200 | Kamera: NIKON D70
14
Belichtung: 1/45 Sek. bei f / 4.8 | Brennweite: 18 mm | ISO: ISO 200 | Kamera: NIKON D70
15
Belichtung: 1/3 Sek. bei f / 4.8 | Brennweite: 44 mm | ISO: ISO 200 | Kamera: NIKON D70
16
Belichtung: 8.0 Sek. bei f / 22 | Brennweite: 18 mm | ISO: ISO 200 | Kamera: NIKON D70
17
Belichtung: 20.0 Sek. bei f / 22 | Brennweite: 18 mm | ISO: ISO 200 | Kamera: NIKON D70
18
Belichtung: 30.0 Sek. bei f / 22 | Brennweite: 18 mm | ISO: ISO 200 | Kamera: NIKON D70
19
Belichtung: 30.0 Sek. bei f / 22 | Brennweite: 18 mm | ISO: ISO 200 | Kamera: NIKON D70
20
Belichtung: 1/20 Sek. bei f / 4.5 | Brennweite: 36 mm | ISO: ISO 200 | Kamera: NIKON D70